København Nørrebro holistisk sundhed helbred familie kiropraktor kiropraktik alt

It’s All About Being Connected

- Det handler om at være forbundet


I vores moderne vestlige kultur har vi i århundreder fået at vide og blevet oplært til at tro, at alt er separeret og isoleret. At vi ikke er forbundet med hinanden, med vores omverden, vores miljø og ikke mindst med os selv. At følelser og tanker er et resultat af kemiske processer, at kroppen er en maskine, hvis formål det er at bevæge vores hjerne rundt i verden, og at hjernen og kroppen ikke kan påvirke hinanden. Denne ideologi ligger til grund for de fleste af de problemer og udfordringer vores samfund står overfor i dag.


Over de sidste 20-30 år er vi lige så stille begyndt at blive klogere. Vi ved nu, at krop og sind er direkte forbundet. Alle har efterhånden hørt om placebo-effekten, dvs. en patients oplevelse af bedring trods en virkningsløs behandling, fx en kalkpille, som afstedkommer pga. patientens overbevisningen om behandlingens effekt. Det modsatte er også gældende – at patientens overbevisning om, at behandlingen er skadelige, medfører, at patienten får det værre trods en virkningsløs behandling– dette betegnes nocebo-effekten. Vi ved at krop og sind påvirker hinanden så meget, at det nærmest ikke giver mening at omtale dem som værende forskellige. Vi er begyndt at få et større indblik i, hvordan vores helbred er påvirket når forbindelsen ikke er klar og tydelig imellem vores krop og vores sind, og når vores forbindelse til vores omverden, vores miljø, vores nærmeste ikke er klar og tydelig. Med andre ord: når vores forbindelse eller relation til os selv og vores omverden (fx familie, venner, arbejde, miljø, samfund og lignende) lider, kan det måles på vores helbred.


Vores krop er fra et kiropraktisk synspunkt et nervesystem med påhæng. Nervesystemet udgør den primære forbindelse mellem alle celler i hele kroppen og er den primære kommunikationslinje til hjernen vedrørende alt, hvad der foregår indeni os, samt alt hvad vi opfatter af, hvad der foregår uden for os. Tilsvarende udgør nervesystemet den primære forbindelse for al regulering af interne processer samt tilpasning til ydre omstændigheder så som blodtryk, immunforsvar, fordøjelse, varmeregulering, koordination af bevægelser, balance osv.

For at give et indtryk af de processer, der foregår, er det vurderet, at ca. 700 trillioner signaler passerer fra kroppen til hjernen pr. sekund. Hver celle har ca. 50 milliarder processer pr. sekund. Hvert sekund dør der ca. 25.000 celler og hvert sekund gendannes der ca. 25.000 celler. Således er alle celler i vores krop udskiftet indenfor 7 år, inklusiv vores skelet. Det er alt sammen styret af hjernen og fungerer bedst med et velforbundet nervesystem.


Kroppen er en selvregulerende og selvreparerende organisme. Dens evne til dette er baseret på en god forbindelse mellem hjernen og kroppen. Denne selvregulering fremmer orden, hvilket fører til lethed. Når vi oplever lethed i kroppen, oplever vi sundhed. Kroppen føles let, når der ikke er modstand eller restriktioner. En nedsat forbindelse mellem kroppen og hjernen medfører nedsat selvregulering, hvilket resulterer i uorden og medfører modstand, hvilket vi oplever som kompensationer. Disse kompensationer udtrykkes blandt andet i rygsøjlens bevægelighed og spændingstilstand. Har kompensationerne stået på længe nok kommer der andre kompensationer og kompensationer for kompensationerne, osv. osv. indtil der opstår synlige og mærkbare gener i form af sygdom eller symptomer.


Omkring nervesystemet har vi kraniet og rygsøjlen, omkring disse har vi bindevæv og muskler. Rygsøjlen sørger for integriteten og består af 24 på hinanden følgende ryghvirvler, adskilt af diskus fortil og såkaldte facetled bagtil. Øverst er kraniet, nederst er korsbenet. Bindevæv og muskler omslutter rygsøjlen og opretholder spændingen. Tilsammen giver de en hvis tone og det er vigtigt at denne tone er balanceret, dvs. harmonisk.


Lignelsen er en guitar. Den har en hvis integritet (broen og kroppen lavet af solide materialer som gør, at guitaren har en vis rigiditet) samt spændte strenge som tilsammen giver instrumentet sin tone. Hvis strengene enten er for spændte eller for slappe, får vi en falsk eller uharmonisk tone. Er der uregelmæssigheder eller skader på kroppen eller broen, vil vi tilsvarende have en negativt påvirket tone.


I sin essens handler kiropraktik om at genoprette og opretholde forbindelsen, specifikt forbindelsen mellem kroppen og hjernen. Kiropraktorens væsentligste opgave er at vurdere kroppens tone, dvs. hvordan integriteten af rygsøjlen og spændingen af kroppen er, og hvordan de spiller sammen. Er der en uharmonisk tone vil det udtrykkes som ledlåsninger i rygsøjlen samt for meget eller for lidt spænding i bindevævet og musklerne. Ligeledes vil en harmonisk tone udtrykkes som en blød og bevægelig rygsøjle samt en jævn spænding i bindevævet og musklerne. Den uharmonisk tone vil også give forstyrrelser i nervesystemet. Er der forstyrrelser i nervesystemet, vil det negativt påvirke, hvordan signalerne sendes frem og tilbage mellem kroppen og hjernen, dvs. forbindelsen mellem de to.


Det er kiropraktorens opgave at justere kroppen for at genoprette en harmonisk tone. Ved at gøre dette genoprettes forbindelsen igen, hvorved kroppens evne til at selvregulere og selvreparere genoprettes, og rejsen mod optimal sundhed muliggøres. Det er sjældent en kort rejse at få alting til at fungere optimalt igen, og det er ikke altid behageligt at få ryddet op, men det er absolut muligt og givende.


Når vi er forbundet med os selv, sker der mirakler. På Nørrebro Kiropraktisk Klinik ser vi ofte disse mirakler udfoldes. De fleste henvender sig til os med en eller anden grad af smerter udtrykt på forskellig vis og i forskellig grad. Nogle gange lidt og nogle gange ekstremt invaliderende. Vi ser meget ofte, at de bliver bragt i orden, nærmest uanset hvad det drejer sig om. Men vi ser også andre ting blive bedre, fx fortæller klienter, at de oplever mere overskud, mere energi, bedre præstationer på arbejde og i sport, bedre stresshåndtering, bedre søvn og søvnkvalitet, bedre relationer og mere livslyst.


Når vi er forbundet med os selv, er vi også forbundet med vores omverden, og vores relation til os selv, vores nærmeste og vores arbejde fungerer bedre.


Hvis det giver mening og lyder interessant for dig, så tøv ikke med at kontakte os og bestille en tid.  Der er meget vi kan gøre for dig.


Det handler om at være forbundet!


København Nørrebro sundhed helbred familie holistisk kiropraktor kiropraktik alt

Nervesystemet


Nervesystemet udgøres af hjernen, lillehjernen, hjernestammen, rygmarven samt alle de perifære nerver, dvs. alle nerver som er perifært for (eller udenfor) rygsøjlen og kraniet. Fx er Ischias nerven en perifær nerve. Nervesystemet varetager kommunikationen, dvs. forbindelsen, mellem hjernen og alle celler i hele kroppen. Der sendes information i form af nerveimpulser fra kroppen til hjernen om alt hvad der foregår inden i kroppen, og alt hvad der registreres via vores sanser fra vores omgivelser. Hjernen modtager alle impulserne, hvorved hjernen kan “se” alt hvad der foregår i os og udenom os. Al denne information sammensættes til et øjebliksbillede af vores tilstand og vores situation, sammenlignes med alle vores minder om tilsvarende tilstande, vores meninger om den, hvad vi synes kunne være fedt, samt hvad vi vil, ønsker, tænker og føler, hvorefter en plan skabes for hvad alting i os skal de næste øjeblikke. Dette gør hjernen hvert eneste splitdel af et sekund hele dagen. Impulserne til hjernen fra kroppen er i størrelsesordenen 700.000.000.000.000 bits information/sekund. Der vurderes at være ca 100.000.000.000 nerveceller i hjernen. Hver eneste nervecelle har op til 10.000 forbindelser til andre nerveceller.


For at give en idé om hvor lidt vi er bevidste om alt det, som foregår i vores kroppe, er det blevet målt at vores underbevisthed kan håndtere ca. 2000 bits information/sekund, vores bevisthed kan håndtere ca 50 bits/sekund, og det vi kan huske fra øjeblik til øjeblik er fra 3 til 7 bits/sekund. Det vil sige at langt det meste af det, som foregår inden i os er vi fuldstændig ubevidste omkring. Men når vi ser på det og måler på det, kan vi se, at det er organiseret og reguleret på en intelligent måde. Alt det som koordineres, organiseres og reguleres er kort sagt alle kroppens funktioner uden undtagelse, fx bevægelse, reflekser, holdning, fordøjelse, blodomløb, blodtryk, vejrtrækning, heling, immunforsvar osv.


Nervesystemet er omsluttet og beskyttet af kraniet og rygsøjlen. Rygsøjlen udgøres af 24 på hinanden stablede ryghvirvler, 7 nakke-, 12 bryst- og 5 lændehvirvler. Funktionsforstyrrelser af rygsøjlen (fx ledlåsninger af kiropraktorer kaldet subluxationer) giver forstyrrelser på nervesystemet. Vi kan se og måle, at når der er forstyrrelser på nervesystemet, så nedsættes hjernens evne til at organisere og regulere alt det som foregår inden i os, og der opstår kompensationer. Når hjernen opfatter, at vi er nået grænsen for hvad der kan kompenseres for, giver den os en oplevelse baseret på den fortolkning af informationen den får. Oplevelsen har oftest form af forskellig grad af ømhed, træthed, spændinger, stivhed og smerter og eventuelt føleforstyrrelser og nedsat funktion af et eller flere områder typisk i eller omkring rygsøjlen.


Den kiropraktiske justering er designet til at genetablere rygsøjlens funktion, hvorved forstyrrelsen på nervesystemet aftager eller helt forsvinder. Herefter genskabes hjernens evne til optimalt at koordinere, regulere og organisere samtlige processer og funktioner i vores krop. Når alting i vores krop koordineres, reguleres og organiseres optimalt oplever vi lethed, udtrykker sundhed og har en øget livskvalitet. Derfor anbefaler vi altid at blive checket og eventuelt justeret jævnligt af en kiropraktor.


Lyder dette interessant for dig er du velkommen til at bestille en tid. Alting fungerer bare bedre med jævnlig kiropraktik.


København Nørrebro sundhed helbred familie holistisk kiropraktor kiropraktik alt

Hvad er Smerter og Hvorfor får vi Ondt?


Hvad er Smerter og Hvorfor får vi Ondt?


Smerter og symptomer og oplevelserne forbundet med dem er mangfoldige og komplekse. Det kan være svært at finde ud af hvorfor man har dem, hvad de er kommet af, hvad der provokerer dem og hvorfor de er hvor de er og som de er. Man kan have ondt på utrolig mange måder og der er nærmest ikke grænser for ubehagelige ting man kan opleve i sin krop. Ondt i ryggen, hold i nakken, ondt i skulderen, albuen, knæet, hoften, maven, foden og lænden, hovedpine, svimmelhed, fordøjelsesproblemer og migræne for at nævne nogle af de mest almindelige.


Uanset hvad det er for smerter vi oplever, ved vi det er din hjerne, der giver dig din smerteoplevelse, og at vores smerteoplevelse har til formål at sikre vores overlevelse. Smerter kommer når din hjerne, på baggrund af de signaler den modtager fra din krop og dine omgivelser, ikke længere er i stand til at gøre det som du gør, eller de ting du kan forestille dig at skulle gøre, på en ordentlig måde. Det kan skyldes en akut opstået skade eller en skade som har bygget sig op over længere tid.


Smerterne er til for at lære os hvad der er skidt for os i forhold til vores evne til overlevelse.

 

Akutte smerter


Akutte smerter er de letteste for os at forholde os til. Hvis du løfter noget der er for tungt, så er smerterne der  for at fortælle dig, at det du er ved at gøre eller lige har gjort er en rigtig dårlig idé. Først får du smerterne for at undgå at du skader din krop (yderligere), dernæst så du kan lære af det og undgå at gøre det igen i fremtiden. Derefter vil de fleste også opleve smerter i helingsfasen. Dette for at gøre dig opmærksom på at det som er skadet ikke kan belastes endnu uden at blive endnu mere skadet.


Hvis du for eksempel faldt ned og brækkede dit ben, får du først ondt for at du er klar over at du er kommet til skade. Så kan du bedre huske at være mere forsigtig næste gang - eller helt lade være med gentage det du gjorde da du brækkede benet. Dernæst for at få dig til at lade være med at komme vægt på benet mens du heler. Når benet er helet tilstrækkeligt, vil du ikke længere have ondt i det. Smerteoplevelsen er designet til at få dig til at lade være med at gøre bestemte ting mens din krop heler. Du kan for eksempel godt blive øm i benet eller få smerter igen flere uger eller måneder efter skaden, hvis du kommer til at belaste benet for meget eller for tidligt efter skaden.

 

Smerter Opstået af … Ingenting.


Vi har lært at forstå og forholde os til alle smerter, som når de er akut opståede og med en tydelig årsag, men hvad hvis du får smerter af ingenting?


Det er mere vanskeligt for os at forstå. Vi gjorde jo ikke noget og pludselig vågner vi og har ondt, eller gik som vi plejer at gøre og pludselig får ondt. I disse tilfælde taler vi om, at noget har udløst smerterne snarere end været årsagen til dem. Det er vigtigt at forstå at også disse tilfælde, som er meget hyppigt forekommende, har at gøre med den samme proces og kommunikation fra kroppen som i de akut opståede tilfælde, men at vi her taler om en eller flere små belastninger eller tilstande, som har stået på over lang tid og tilsammen har givet et problem.


For at forklare hvordan en oftest relativt banal ting kan give så voldsom en smerteoplevelse, må vi lige træde et skridt tilbage og forklare lidt om hvordan kroppen fungerer.


Belastningsfase og Restitutionsfase


Hver gang vi udfører noget eller bliver udsat for noget går vi ind i det vi kalder for en belastningsfase. Når vi er under belastning, bliver der initieret en kaskade af effekter af vores hjerne og krop for at kunne klare belastningen. Når belastningen er overstået, går vi ind i en restitutionsfase. Det er her vi heler eventuelle store og små skader, gendanner energidepoter og i det hele taget gør os klar til den næste belastning, som vi ved kommer på et tidspunkt. Dette gør sig gældende for alle typer belastning vi kan blive udsat for eller udsætte os selv for.


For at nævne et eksempel indenfor træning, så ved vi at selv ved moderate træningspas opstår der talrige små mikrorupturer i musklerne. Når vi efterfølgende indgår i restitutionsfasen, oplever vi det som moderat til svær ømhed hvilket varer fra få timer til flere dage og kendes som DOMS (Delayed Onset of Muscle Soreness). Det er her hvor vi heler alle de små mikrorupturer og gør musklerne endnu stærkere for bedre at kunne tåle det næste træningspas. Det er sådan vi bliver stærkere. Det samme gælder i øvrigt for samtlige strukturer og processer vi har i kroppen og sindet.

 

Belastningsfaser og Restitutionsfaser ude af Balance.


Det er ekstremt vigtigt at restituere mellem belastningsfaserne. Får vi ikke restitueret tilstrækkeligt heler vi ikke fuldt fra belastning til belastning og vi samler sammen over tid og kompenserer for det. Dette kan typisk mærkes som øget spænding, ømhed, træthed eller stivhed. De fleste af os lægger ikke mærke til det, dels fordi vi har for travlt med at komme igennem hverdagene, lever stressede liv, og gør oftest en masse ting som vi kan klare, men grundliggende ikke kan tåle. Vi har lært at ignorere alle de små hentydninger vores krop har givet os igennem tiden, hvor den har forsøgt at fortælle os, det vi har gang i er destruktivt. Vi er også rigtig gode til at fortolke vores normaltilstand som værende normal (og derfor som god) også selvom den ikke er det, og vi er ufatteligt dygtige til at kompensere for småskavanker og kan vænne os til utrolig ting og tilstande.


Så længe vi kan kompensere og komme igennem vores dag på en fornuftig måde, dvs. overleve, er det ikke nødvendigt for vores krop og hjerne at gøre os opmærksom på at der er et reelt problem.

 

Problemer Opstået over Tid


Det betyder, at du først får at vide at der er noget galt eller forkert når det har stået på længe nok til at kompensationerne ikke længere rækker til eller er mulige, dvs. på baggrund af noget, som er opstået over lang tid. Det noget kan være dårlig holdning, ensidigt gentaget arbejde, for meget træning, for lidt bevægelse, for lidt søvn… selv det du spiser, tænker og føler har indflydelse på hvordan du oplever din krop. Smerterne kommer simpelthen når alle de små ting, som i sig selv har virket ubetydelige, samlet set og over tid har hobet sig op til et punkt hvor du ikke længere kan kompensere for det; når du har samlet nok spændinger sammen i kroppen til at du ikke længere kan overleve effektivt i verden.


Når man er tæt på grænsen, skal der meget lidt til. Jeg hører tit om at man må have sovet forkert, eller at det er på grund af træk, eller at man fik ondt efter at have nyset, flytte kaffekoppen, samlet noget legetøj op fra gulvet; typisk er det småting, som er den udløsende årsag. Når først grænsen er nået oplever de fleste at smerterne føles meget voldsomme og langt værre end kan forklares ved den udløsende årsag. Smerterne er så voldsomme fordi det ikke kun var kaffekoppen der blev flyttet som du mærker, det er alt det som ledte op til flytningen af kaffekoppen, som du mærker. Når først ens overlevelsesevne er sat på spil, er man ikke i tvivl.

 

Hvorfor Smerterne er som de er


Smerteoplevelsen er også her designet til at hjælpe dig med at hele. Under helingsprocessen vil det være fordelagtigt, at du afholder dig fra at gøre specifikke ting for at forhindre at den samlede skade bliver værre, eller provokeres unødigt mens din krop forsøger at hele. Det betyder at din smerteoplevelse er specifikt designet til dig og har til formål at støtte op om helingsprocessen. Hvad der kan være forvirrende er, at smerteoplevelsen sjældent er relateret til der hvor problemet eller problemerne egentlig er. Du kan sagtens have ondt steder, hvor der slet ikke er noget problem. Hvis dit problem for eksempel er relateret til din lænd, og den vil være provokeret af at have vægten på dit højre ben, kan du sagtens få ondt i højre fod eller knæ hvis du lægger vægten på dem når du går. Også selvom din fod og dit knæ ikke har nogen problemer.


Det kan være meget vanskeligt at finde ud af hvad den tilgrundliggende årsag er til din smerte- eller symptomoplevelse. Vi er oplært i at løse problemer nu og her og forholder os til alle smerteoplevelser, om de er nyligt opstået eller udløst af et gammelt problem. De nyligt opståede problemer giver ofte sig selv og det giver som regel fin mening at vi fik ondt.


Når vi prøver at finde ud af de gamle problemer, er det meget vanskeligt, hvis ikke nærmest umuligt, da det er et sammensurium af den samlede mængde af gentagne små belastninger og ikke fuldt helede større belastninger hobet sammen over tid. Det er opgjort af dine vaner, din kropsholdning, det du spiser, hvordan du forholder dig til og tænker om dig selv og andre, dine forhold, dit arbejde, ting der ikke er forløst eller færdiggjort osv.

 

Gode Spørgsmål til en Intelligent Krop


Noget som kan gøre en stor forskel i efterforskningen på hvorfor du har ondt, som du har ondt, hvor du har ondt er, at i stedet for at stille spørgsmålet ”hvorfor har jeg ondt?”, at stille spørgsmålet ”hvorfor er det smart at jeg har ondt, som jeg har ondt?”. Hvad er det din krop forsøger at gøre dig opmørksom på er bedst at undlade at gøre? Hvad er det den prøver at fortælle dig? Hvordan er det din krop prøver at passe på dig?


Det giver oftest væsentligt bedre svar og er bedre til at lede os på sporet af hvad der godt for os, og belyse ting vi gør, tænker, føler eller spiser, som ikke bidrager til en sund krop og et sundt sind.


Noget af det bedste vi kan gøre for vores sundhed, velvære og trivsel er at lære kroppens sprog at kende. Den har og udtrykker sin egen intelligens i form af følelser og oplevelser. Hvornår og i hvilke situationer oplever du større lethed og frihed eller føler dig mere levende? Hvornår og i hvilke situationer oplever du det modsatte? Er det i bestemte situationer? Når du spiser eller drikker bestemte ting? Når du tænker på bestemte ting?

 

Kiropraktiks Rolle i Sundhed og Smerter


Kiropraktik virker utrolig godt på diverse smertetilstande, næsten uanset hvad. Grunden til det er at Kiropraktik, udover at have fokus på kroppens generelle funktion, arbejder med nervesystemet, dvs. kommunikationsvejen mellem hjernen og kroppen. Når nervesystemet fungerer optimalt, optimeres krop/sind forbindelsen, hvilket er fundamentet for at alle funktioner i kroppen kan fungere optimalt; derunder evnen til at hele fra tidligere og nuværende små og store skader og evnen til bedre at overleve i verden. Når vi er bedre i stand til at overleve vores hverdag, behøver vores krop ikke længere "råbe af os" og smerterne svinder eller forsvinder.


En af de største gaver ved kiropraktik er at folk oftest oplever at krop/sind forbindelsen bliver lettere, og oplever en bedre fornemmelse for hvad der er godt eller skidt for dem, og føler sig friere og lettere i deres krop.

 

Er det interessant for dig, så bestil en tid. Der er meget, der er opnåeligt med kiropraktik!