It’s All About Being Connected

– Det handler om at være forbundet.

I vores moderne vestlige kultur har vi i århundreder fået at vide og blevet oplært til at tro, at alt er separeret og isoleret. At vi ikke er forbundet med hinanden, med vores omverden, vores miljø og ikke mindst med os selv. At følelser og tanker er et resultat af kemiske processer, at kroppen er en maskine, hvis formål det er at bevæge vores hjerne rundt i verden, og at hjernen og kroppen ikke kan påvirke hinanden. Denne ideologi ligger til grund for de fleste af de problemer og udfordringer vores samfund står overfor i dag.

Over de sidste 20-30 år er vi lige så stille begyndt at blive klogere. Vi ved nu, at krop og sind er direkte forbundet. Alle har efterhånden hørt om placebo-effekten (dvs. en patients oplevelse af bedringen trods en virkningsløs behandling som ved fx en kalkpille, som afstedkommer pga. patientens overbevisningen om behandlingens effekt). Det modsatte er også gældende – at patientens overbevisning om, at behandlingen er skadelige, medfører, at patienten får det værre trods en virkningsløs behandling– dette betegnes nocebo-effekten). Vi ved at krop og sind påvirker hinanden så meget, at det nærmest ikke giver mening at omtale dem som værende forskellige. Vi er begyndt at få et større indblik i, hvordan vores helbred er påvirket når forbindelsen ikke er klar og tydelig imellem vores krop og vores sind, og når vores forbindelse til vores omverden, vores miljø, vores nærmeste ikke er klar og tydelig. Med andre ord: når vores forbindelse eller relation til os selv og vores omverden (fx familie, venner, arbejde, miljø, samfund og lignende) lider, kan det måles på vores helbred.

Vores krop er fra et kiropraktisk synspunkt et nervesystem med påhæng. Nervesystemet udgør den primære forbindelse mellem alle celler i hele kroppen og er den primære kommunikationslinje til hjernen vedrørende alt, hvad der foregår indeni os, samt alt hvad vi opfatter af, hvad der foregår uden for os. Tilsvarende udgør nervesystemet den primære forbindelse for al regulering af interne processer samt tilpasning til ydre omstændigheder så som blodtryk, immunforsvar, fordøjelse, varmeregulering, koordination af bevægelser, balance osv. For at give et indtryk af de processer, der foregår, er det vurderet, at ca. 700 trillioner signaler passerer fra kroppen til hjernen pr. sekund. Hver celle har ca. 50 milliarder processer pr. sekund. Hvert sekund dør der 25.000 celler og hvert sekund gendannes der 25.000 celler. Således er alle celler i vores krop udskiftet indenfor 7 år, inklusiv vores skelet. Det er alt sammen styret af hjernen og fungerer bedst med et velforbundet nervesystem.

Kroppen er en selvregulerende og selvreparerende organisme. Dens evne til dette er baseret på en god forbindelse mellem hjernen og kroppen. Forbindelsen medføre selvregulering, der fremmer orden, hvilket fører til lethed. Når vi oplever lethed i kroppen, oplever vi sundhed. Kroppen føles let, når der ikke er modstand eller restriktioner. Når forbindelsen mellem hjernen og kroppen er negativt påvirket, er resultatet kompensationer. Disse kompensationer udtrykkes blandt andet i rygsøjlens tone. Har kompensationerne stået på længe nok kommer der andre kompensationer og kompensationer for kompensationerne, osv. osv. indtil der opstår synlige og mærkbare gener eller symptomer. Mangel på forbindelse mellem kroppen og hjernen medfører manglende selvregulering, hvilket giver uorden og medfører modstand. Dette fører til sygdom og symptomer over tid.

Omkring nervesystemet har vi kraniet og rygsøjlen, omkring disse har vi bindevæv og muskler. Rygsøjlen sørger for integriteten og består af 24 på hinanden følgende ryghvirvler, adskilt af diskus fortil og såkaldte facetled bagtil. Øverst er kraniet, nederst er korsbenet. Bindevæv og muskler omslutter rygsøjlen og opretholder spændingen. Tilsammen giver de en hvis tone og det er vigtigt at denne tone er balanceret, dvs. harmonisk.

Lignelsen er en guitar. Den har en hvis integritet (broen og kroppen lavet af solide materialer som gør, at guitaren har en vis rigiditet) samt spændte strenge som tilsammen giver instrumentet sin tone. Hvis strengene enten er for spændte eller for slappe, får vi en falsk eller uharmonisk tone. Er der uregelmæssigheder eller skader på kroppen eller broen, vil vi tilsvarende have en negativt påvirket tone.

I sin essens handler kiropraktik om at skabe og opretholde forbindelsen, specifikt forbindelsen mellem kroppen og hjernen. Kiropraktorens væsentligste opgave er at vurdere kroppens tone, dvs. hvordan integriteten af rygsøjlen og spændingen af kroppen er, og hvordan de spiller sammen. Er der en uharmonisk tone vil det udtrykkes som ledlåsninger i rygsøjlen samt for meget eller for lidt spænding i bindevævet og musklerne. Ligeledes vil en harmonisk tone udtrykkes som en blød og bevægelig rygsøjle samt en jævn spænding i bindevævet og musklerne. Den uharmonisk tone vil også give forstyrrelser i nervesystemet. Er der forstyrrelser i nervesystemet, vil det negativt påvirke, hvordan signalerne sendes frem og tilbage mellem kroppen og hjernen, dvs. forbindelsen mellem de to.

Det er kiropraktorens opgave at justere kroppen for at genoprette en harmonisk tone. Ved at gøre dette genoprettes forbindelsen igen, hvorved kroppens evne til at selvregulere og selvreparere genoprettes, og rejsen mod optimal sundhed muliggøres. Det er sjældent en kort rejse at få alting til at fungere optimalt igen, og det er ikke altid behageligt at få ryddet op, men det er absolut muligt og givende.

Når vi er forbundet med os selv, sker der mirakler. På Nørrebro Kiropraktisk Klinik ser vi ofte disse mirakler udfoldes. De fleste henvender sig til os med en eller anden grad af smerter udtrykt på forskellig vis og i forskellig grad. Nogle gange lidt og nogle gange ekstremt invaliderende. Vi ser meget ofte, at de bliver bragt i orden, nærmest uanset hvad det drejer sig om. Men vi ser også andre ting blive bedre, fx fortæller klienter, at de oplever mere overskud, mere energi, bedre præstationer på arbejde og i sport, bedre stresshåndtering, bedre søvn og søvnkvalitet, bedre relationer og mere livslyst.

Når vi er forbundet med os selv, er vi også forbundet med vores omverden, og vores relationer til os selv, vores nærmeste og vores arbejde fungerer bedre.

Hvis det giver mening og lyder interessant for dig, så tøv ikke med at kontakte os og bestille en tid. Der er meget vi kan gøre for dig.

Det handler om at være forbundet!