Nervesystemet udgøres af hjernen, lillehjernen, hjernestammen, rygmarven samt alle de perifære nerver dvs alle nerver som er perifært for (eller udenfor) rygsøjlen og kraniet. Fx er Ischias nerven en perifær nerve. Nervesystemet varetager kommunikationen, dvs. forbindelsen, mellem hjernen og alle celler i hele kroppen. Der sendes information i form af nerveimpulser fra kroppen til hjernen om alt hvad der foregår inden i kroppen, og alt hvad der registreres via vores sanser fra vores omgivelser. Hjernen modtager alle impulserne, hvorved hjernen kan “se” alt hvad der foregår i os og udenom os. Al denne information sammensættes til et øjebliksbillede af vores tilstand og vores situation, sammenlignes med alle vores minder om tilsvarende tilstande, vores meninger om den, hvad vi synes kunne være fedt, samt hvad vi vil, ønsker, tænker og føler, hvorefter en plan skabes for hvad alting i os skal de næste øjeblikke. Dette gør hjernen hvert eneste splitdel af et sekund hele dagen. Impulserne til hjernen fra kroppen er i størrelsesordenen 700.000.000.000.000 bits/sekund. Der vurderes at være ca 100.000.000.000 nerveceller i hjernen. Hver eneste nervecelle har op til 10.000 forbindelser til andre nerveceller.

For at give en idé om hvor lidt vi er bevidste om alt det, som foregår i vores kroppe, er det blevet målt at vores underbevisthed kan håndtere ca 2000 bits information/sekund, vores bevisthed kan håndtere ca 50 bits/sekund, og det vi kan huske fra øjeblik til øjeblik er fra 3 til 7 bits/sekund. Det vil sige at langt det meste af det, som foregår inden i os er vi fuldstændig ubevidste omkring. Men når vi ser på det og måler på det, kan vi se, at det er organiseret og reguleret på en intelligent måde. Alt det som koordineres, organiseres og reguleres er kort sagt alle kroppens funktioner uden undtagelse, fx bevægelse, reflekser, holdning, fordøjelse, blodomløb, blodtryk, vejrtrækning, heling, immunforsvar osv.

Nervesystemet er omsluttet og beskyttet af kraniet og rygsøjlen. Rygsøjlen udgøres af 24 på hinanden stablede ryghvirvler, 7 nakke-, 12 bryst- og 5 lændehvirvler. Funktionsforstyrrelser af rygsøjlen (fx ledlåsninger af kiropraktorer kaldet subluxationer) giver forstyrrelser på nervesystemet. Vi kan se og måle, at når der er forstyrrelser på nervesystemet, så nedsættes hjernens evne til at organisere og regulere alt det som foregår inden i os, og der opstår kompensationer. Når hjernen opfatter, at vi er nået grænsen for hvad der kan kompenseres for, giver den os en oplevelse baseret på den fortolkning af informationen den får. Oplevelsen har oftest form af forskellig grad af ømhed, træthed, spændinger, stivhed og smerter og eventuelt føleforstyrrelser og nedsat funktion af et eller flere områder typisk i eller omkring rygsøjlen.

Den kiropraktiske justering er designet til at genetablere rygsøjlens funktion, hvorved forstyrrelsen på nervesystemet aftager eller helt forsvinder. Herefter genskabes hjernens evne til optimalt at koordinere, regulere og organisere samtlige processer og funktioner i vores krop. Når alting i vores krop koordineres, reguleres og organiseres optimalt oplever vi lethed, udtrykker sundhed og har en øget livskvalitet. Derfor anbefaler vi altid at blive checket og eventuelt justeret jævnligt af en kiropraktor.