Mission


I kraft af den kiropraktiske justering balancerer vi dit nervesystem, hvorved forbindelsen mellem din hjerne og krop gendannes og styrkes. Dette er fundamentet for sundhed, funktion, velvære og flow af energi.

København Nørrebro sundhed helbred familie kiropraktor kiropraktik alt

Kiropraktor

Sejer Ebersole

Jeg hedder Sejer og har været kiropraktor siden 2009 efter en 5-årig uddannelse på Syddansk Universitet i Odense. Jeg er født på Hawaii i 1975 og har boet i Danmark siden 1984 udover flere år, hvor jeg har rejst vidt omkring.

 

Jeg har altid været interesseret i hvordan verden er skruet sammen, og hvordan mennesker er forbundet; til sig selv, til andre og verden i det hele taget. Min interesse for sundhed, livskvalitet og personlig udvikling spirede i gymnasiet på et meditationskursus og især under min første solorejse rundt om jorden, da jeg blev introduceret for healing og spiritualitet. Flere år senere kom det i særdeleshed til udtryk, da jeg blev introduceret til kiropraktik og prøvede det på egen krop.

 

Mit professionelle virke udspringer af min store kærlighed til livet, og er drevet af nysgerrighed og jagten på redskaber, teknikker, viden og erfaringer, som kan forklare og bidrage til at genskabe de mirakler jeg kontinuerligt ser i klinikken.

Det har igen bragt mig vidt omkring i verden til kurser og seminarer og en længere pilgrimsfærd. Der er sjældent gået et år, hvor jeg ikke har været til flere kurser indenfor behandlingsteknikker, spiritualitet, krop og sind, nervesystemet, kommunikation, personlig og professionel udvikling og filosofi indenfor sundhed og kiropraktik.

 

Mit syn på kroppen er holistisk og vitalistisk, at alting er forbundet og at vi har en vital kraft som giver os liv, bevægelse og gør os i stand til at føle os forbundet; til os selv, til hinanden og verden. Kiropraktikken blev oprindelig beskrevet til at få denne vitale kraft til at komme kraftigere til udtryk, og at det er derfor jeg så ofte selv, ligesom talrige kollegaer, ser mirakler ske i mit virke som kiropraktor.

 

Mit mål er at hjælpe og inspirere dig til at have det så fantastisk som muligt så længe som muligt.  

Kiropraktor

Viktoria Dimitriewicz

Jeg er uddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet, Odense.

Jeg har særlig interesse for nakkesmerter m./u. hovedpine, lændeproblematikker, skuldersmerter, idrætsskader samt diverse alm. hverdagsproblematikker i alle aldre.

I min kliniske hverdag, vægter jeg god kommunikation og grundig undersøgelse højt, således at der skabes det bedst mulige behandlingsforløb for dig. Jeg arbejder desuden ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor man ser hele mennesket, både den fysiske del, såvel som den psykiske del.

Jeg tror på, at man opnår de bedste resultater ved at være en aktiv del af sit eget behandlingsforløb, hvorfor jeg sideløbende med behandlingen ofte benytter mig af træningsprogrammer tilrettelagt efter de individuelle problemstillinger. Jeg tilbyder derudover akupunktur samt diverse forebyggende tiltag.

Sekretær

Ikue Ebersole

Jeg hedder Ikue (udtales I+Q+Æ) og kommer fra Tokyo, Japan. Jeg taler japansk, engelsk og dansk. Jeg har boet i Tokyo, Californien og Florida, og jeg elsker at besøge Hawaii og andre tropiske steder. På trods af det kolde vejr her i Danmark, er jeg glad for at være her på grund af de søde mennesker og den afslappede kultur.

I min fritid nyder jeg at tage på vandreture i naturen. Jeg er også interesseret i god mad og minimalisme. Jeg arbejder for at alle patienter får en behagelig oplevelse af at være i klinikken og går op i at levere en god service.

Jeg glæder mig til at se jer i klinikken, og mens I går rundt efter en behandling, er I altid velkommen til at spørge om det ene eller andet.

Nervesystemet i balance

De teknikker jeg bruger, er det man kalder for tonale teknikker. Tonus er et udtryk for den spænding, som din krop udviser. Jeg er interesseret i at den tonus, som er udtrykt hos dig er harmonisk og ensartet. Som en guitars strenge; er strengen for slap eller for spændt vil guitarens klang være uharmonisk. Er strengens spænding optimal vil klangen være harmonisk. Ligeledes skal alle strengene stemme således at de tilsammen har en harmonisk klang. Indenfor musik kaldes det tonalitet.

 

Tilsvarende vil en uharmonisk og uensartet tonus i kroppen resultere i at kroppen ikke fungerer harmonisk. Dette kan blandt andet ses og måles i funktion, styrke, balance, smidighed, præstation, holdning, energi, søvn og overskud. Da tonusen er givet af nervesystemet er målet for tonale teknikker at bringe kroppen tilbage i balance ved at bringe nervesystemet i balance.

 

Tonale teknikker virker efter principperne at kroppen har en naturlig intelligens, som styrer, koordinerer og organiserer alting i vores krop. At denne evne formidles gennem nervesystemet. At når rygsøjlen fungerer optimalt vil nervesystemet fungere optimalt. At når nervesystemet fungerer optimalt vil vores naturlige intelligens fungere optimalt og vores vitale livskraft komme  stærkere til udtryk og vi føler os levende.

Læs mere om Nervesystemet her.

Du er velkommen til at ringe til os på 3833 0336 eller booke online.

De systemer vi bruger

Fokus på Tone

København Nørrebro sundhed helbred familie kiropraktor kiropraktik alt

Bio-Geometric Integration (BGI)


BGI er en kiropraktisk model som viser hvordan kroppen lagrer spænding, hvordan forskellige områder af kroppen hænger sammen og hvordan en justering ét sted påvirker hele kroppen. BGI arbejder under antagelsen at al uharmonisk spænding er et resultat af oplevelser eller erfaringer, som man stadig har modstand overfor at have oplevet, dvs. som ikke er blevet integreret. Disse oplevelser kan være opstået i forbindelse med fx fysiske eller emotionelle traumer eller uhensigtsmæssig brug af kroppen over tid, fx ensidigt gentagne belastninger. Fælles for oplevelserne er at de har oversteget kroppens evne til at integrere (eller tilpasse sig) dem. Når dette sker, lagres oplevelsen i form af en spænding, som forårsager en subluxation (led i rygsøjlen, som delvist eller helt har mistet sin funktion givende en negativ effekt på nervesystemet).

BGI giver adgang til at hjælpe dig med at integrere de oplevelser, som ligger lagret i kroppen, hvorved spændingen forsvinder. Når oplevelsen er integreret vender den pågældende spænding ikke tilbage igen og der opnås en øget grad af lethed i kroppen.

Læs mere om BGI på bgihq.com

København Nørrebro sundhed helbred familie kiropraktor kiropraktik alt

Chiropractic Mastery (MC2)


MC2 er en kiropraktisk model som viser sammenhængen mellem ubalancer i nervesystemet forårsaget af subluxationer (led i rygsøjlen, som delvist eller helt har mistet sin funktion) og funktionelle asymmetrier i kroppen som benlængdeforskelle, uens skulderhøjder eller en skæv ryg hvor der ikke er nogen anatomisk årsag til det. Ved diverse tests kan de specifikke subluxationer, som forårsager skævheden, findes og justeres, hvorved nervesystemet kommer i balance. Dette kan øjeblikkelig måles, blandt andet ved at  benlængdeforskelle og andre assymetrier rettes.

Fundamentet for MC2 er at kroppen er selv-helende og selv-organiserende og at disse evner kræver et velforbundet og velfungerende nervesystem. Når nervesystemet er balanceret kan kroppen selvhele og selvregulere effektivt. Herigennem stimuleres rejsen mod sundhed, velvære og god livskvalitet.


Reiki


Selvom jeg har sat Reiki under samme afsnit som de kiropraktiske teknikker jeg bruger, er Usui Reiki ikke kiropraktik.


Usui Reiki er en form for healing, har sin oprindelse i Japan og blev opdaget af Mikao Usui, i 1922. Siden da er Reiki blevet mere og mere udbredt i verden og er i dag en af de mest kendte helingsformer.

Reiki er på samme måde som kiropraktik en helingsform, som tager udgangspunkt i kroppens naturlige helingsevne, og at vi besidder en vital livskraft med forbindelse til en universel livskraft.


I Reiki forstås sygdom som værende opstået af blokering af eller svinden af éns livskraft eller essens – at ”batterierne” er flade. Når der er mangel på livskraft eller mangel på flow af éns livskraft mindskes kroppens evne til at opretholde liv eller sundhed og robusthed. Effekten af helingen kommer til dels ved at hjælpe livskraften med at bevæge sig frit; at genoprette flow, samt ved at ”genoplade batterierne”. Herved får klienten et boost og flow af energi og kroppen får bedre forudsætninger for at genoprette sin sundhed og robusthed.

 

Jeg har altid Reikien med i baggrunden. Det giver mig en større sensitivitet for at kunne mærke hvad du og din krop har brug for, og giver mig adgang til at arbejde dybere og mere kraftfuldt med dig. 

Læs mere om Reiki på reiki.org

Vores værdier


Vi tilstræber os altid på at levere den bedste service indenfor vores 4 kerneværdier

Nærværende


Vi er interesserede i hvordan du har det og hvad din krop udtrykker. Vi retter vores fulde opmærksomhed mod at lade din krops naturlige intelligens komme kraftfuldt til udtryk, så du heler mere effektivt og føler dig mere levende.

Omhyggelig


Med stort fokus og intention fremmer vi kroppens naturlige helingsevne. Vi uddanner og udvikler os kontinuerligt for bedst at hjælpe dig med at få det så fantastisk som muligt så længe som muligt.

Betænksom


Vi tilstræber at give dig den bedste oplevelse i rolige og trygge omgivelser. Sammen lægger vi en plan, som tager hensyn til dine behov og din helingsproces, så du når dine mål så hurtigt og effektivt som muligt.

Holistisk


Vi søger at skabe balance og harmoni mellem din krop, dit sind og din sjæl, hvor din krops enkelte dele arbejder sammen for at skabe de bedste forudsætninger for et liv med høj livskvalitet og optimal sundhed.