Priser

Nedenfor kan du se de nøjagtige priser for de forskellige besøg. Priserne er efter at sygesikringen (det gule kort) er trukket fra. Vi samarbejder med de fleste sundhedsforsikringsordninger og Sygesikring Danmark.

Hvis du ønsker at benytte en sundhedsforsikring, er det bedst at du orienterer forsikringsselskabet om det inden du kommer til klinikken første gang for at være sikker på at de dækker fra første besøg. 


NB! Du skal være meldt ind i ”Danmark” inden du kommer første gang for at kunne få tilskud fra dem. 


Priserne for justeringer og undersøgelser bliver reguleret 2 gange om året af Regionen og Dansk Kiropraktorforening.

 

Fra og med d. 1. april 2022 er priserne som følger:

 

Første besøg er for dig som vi enten ikke har set før eller er længe siden vi sidst har set.

Prisen afhænger af hvor længe der er gået.Du er ny i klinikken

619,75 kr 

Første besøg i over 3 år

619,75 kr 

Første besøg i 1-3 år

496,89 kr 

Første besøg i 8-12 måneder

375,09 kr 

Andet besøg

448,35 kr 

Justering 

324,38 kr 

Status                 

448,35 kr 

Udeblivelse fra første besøg     

364,00 kr 

Udeblivelse fra øvrige besøg   

243,00 kr 

Du er velkommen til at ringe til os på 3833 0336 eller booke online.